TOEIC รอบที่ 2/2561

TOEIC เปิดรับสมัคร รอบที่ 2/61 ค่าสมัครสอบนักศึกษา 800 บาท อาจารย์บุคลากร 1100 บาท รับสมัครถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561 สมัครได้ที่ศูนย์ภาษาอาคาร 11 ชั้น 4 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2473-7000 ต่อ 1742