สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
เปิดรับสมัครสอบ TOEIC
“Test of English for International Communication”

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มกราคม 256
อัตราค่าสมัครสอบ
นักศึกษา : 800 บาท
อาจารย์ และบุคลากร : 1,100 บาท

ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม วันพุธที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 16.30 – 19.30 น.
สอบวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 12.00 – 16.00 น.

สมัครได้ที่ศูนย์ภาษา อาคาร 11 ชั้น 4
โทร 0-2473-7000 ต่อ 1742