โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร

new

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ขอเชิญนิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ
“พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2559”
เปิดอบรมภาษาเขมร ภาษาพม่า จำนวน 30 ชั่วโมง
อบรมทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559
เป็นต้นไป
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : www.bsru.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
อาคาร 10 ชั้น 3 โทร 0-2473-7000 ต่อ 1740
Facebook : สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา