โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2560

{Announcement}
ประกาศจากสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ศูนย์ภาษา)📣📣📣
โครงการอบรมและการทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (CEFR) ประจำปีการศึกษา 2560
🗂ดาวน์โหลดบทเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบได้ที่ เว็บไซต์ http://cefronline.bsru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
📌รับการทดสอบ CEFR รอบที่ 1
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.bsru.ac.th
วิธีการสมัครและขั้นตอนเข้าสู่บทเรียนออนไลน์

🔍. วิธีการสมัครเข้าสู่บทเรียน

🔍. ขั้นตอนการเข้าสู่บทเรียน