ตารางแผนการดำเนินงาน CEFR พร้อมประกาศ

ตารางแผนการดำเนินงาน CEFR
ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบาย
ประกาศ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ประกาศ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ